Print

PERHATIAN!!!

PERHATIAN!!!blinking new

PELAJAR PERLU MENGAMBIL MAKLUM BERHUBUNG PERKARA DI BAWAH SEPERTI TERMAKTUB DALAM BUKU PANDUAN AKADEMIK (PROG. SARJANA MUDA DAN DIPLOMA) EDISI KEENAM MEI 2013 BAGI PERKARA-PERKARA BERIKUT :

BAHAGIAN IV - PERKARA 8 (6) M/S 20

PELAJAR TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENUKAR KURSUS DAN SEKSYEN BAGI KURSUS KOKURIKULUM

STUDENT ARE NOT ALLOWED TO CHANGE THE COURSE AND SECTION FOR CO-CURRICULAR COURSES

BAHAGIAN IV - PERKARA 9 (6) M/S 21

KURSUS KOKURIKULUM TIDAK DIBENARKAN TARIK DIRI