JABATAN KEUSAHAWANAN, DAYA USAHA DAN INOVASI DAN SASTERA LIBERAL

OBJEKTIF

1. Memastikan sekurang-kurangnya 90% pelajar yang mendaftar Kursus Kokurikulum Berkredit Teras Keusahawanan, Daya Usaha dan Inovasi dan Sastera Liberal mendapat Gred A bagi setiap kursus yang ditawarkan pada setiap semester.
2. Memastikan 90% dari kursus-kursus Kokurikulum Berkredit di bawah Teras Keusahawanan, Daya Usaha dan Inovasi dan Sastera Liberal menerapkan Kemahiran Insaniah, mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi (HOTs) serta melaksanakan aktiviti University Community Engagement (UCE) pada setiap semester
3. Melaksanakan pemurnian dan penilaian silibus agar selari dengan keperluan industri dan teknologi terkini bagi semua kursus sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.
4. Meningkatkan kompetensi kesemua pengajar kokurikulum selari dengan keperluan kokurikulum semasa melalui latihan sekurang-kurangnya sekali setahun.

KURSUS

Teras Keusahawanan
Keusahawanan
Siswa Muamalat
Bisnes Siswa

Teras Daya Usaha dan Inovasi
Fotografi
Videografi
Umrah Dan Haji
Sembelihan Dalam Islam
Pengurusan Jenazah
Ilmu Falak
Kemahiran Al-Quran
Robocon
Asas Landskap

Teras Sastera Liberal
Pendidikan Undang-Undang
Pendidikan Wanita
Perkahwinan Dan Kekeluargaan
Journalism
Sains Politik
Pendidikan Alam Sekitar
Asas Kesihatan Awam
Kemahiran Capaian Maklumat
Keselamatan Maklumat 

MAKLUMAT LANJUT

Maklumat lanjut mengenai kursus sila rujuk Buku Panduan Kokurikulum Berkredit PPUK atau klik Inkubator Keusahawanan PPUK.