Ijazah Doktor Falsafah (PLK)

Program Doktor Falsafah (PLK) yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum ini telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Tinggi (JKPT) Bil. 4/2019 yang bersidang pada 8 November 2019.

Objektif Program (Programme Educational Objectives, PEO) 

Objektif program adalah untuk melahirkan pakar ilmu rentas disiplin dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan sains kemanusiaan yang berupaya untuk:

PEO 1:

Menyumbang kepada penyelidikan dan pengembangan pengetahuan baharu dan maju dalam bidang kemanusiaan. (PLO 1, 2)

PEO 2:

Mempraktikkan kemahiran professional pada peringkat lanjutan (PLO 3, 4, 5, 6, 7)

PEO 3:

Menjalankan penyelidikan secara kendiri di peringkat lanjutan (PLO 8, 9, 10, 11)

Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcome, PLO)

Syarat Kemasukan Program Doktor Falsafah (PLK)

Brosur Program Doktor Falsafah (PLK)

Brosur PLK (bahasa melayu)

    Brosur PLK (english)