IJAZAH SARJANA FALSAFAH (KLK)

Program Sarjana Falsafah (KLK) yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum ini telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Tinggi (JKPT) Bil. 4/2019 yang bersidang pada 8 November 2019.

Objektif Pendidikan Program (PEO) 

Matlamat program KLK adalah untuk melahirkan professional rentas disiplin yang mengamalkan nilai kemanusiaan (paradigma tauhid) dan mampu memberi sumbangan kembali kepada masyarakat dengan sedaya upaya memenuhi keperluan pemegang taruh (masyarakat dan komuniti) untuk kesejahteraan sejagat (kelestarian bersama) melalui:

PEO 1:

Menyumbang kepada penyelidikan dan pengembangan pengetahuan baharu dan maju dalam bidang kemanusiaan. (PLO 1, 2)

PEO 2:

Mempraktikkan kemahiran professional pada peringkat lanjutan (PLO 3, 4, 5, 6, 7)

PEO 3:

Menjalankan penyelidikan secara kendiri di peringkat lanjutan (PLO 8, 9, 10, 11)

Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcome, PLO)

 • PLO 1

  :

  Menunjukkan kefahaman yang mendalam dan sistematik dan penguasaan dalam kemahiran dan metodologi kajian yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan; secara individu dan / atau kolaborasi bersama pihak lain.

 • PLO 2

  :

  Menganalisis secara kritis, menilai dan menyusun idea-idea baharu dan kompleks mengikut metodologi. tertentu

 • PLO 3

  :

  Menunjukkan keupayaan dalam menjana, merekabentuk, melaksanakan dan mengamalkan komponen utama proses penyelidikan berasaskan kepada kerangka teori kemanusiaan.

 • PLO 4

  :

  Bekerjasama dan berkolaborasi dengan pelbagai pihak dalam komuniti pembelajaran dan kerja secara etika dan profesional.

 • PLO 5

  :

  Menyediakan, menerbitkan dan membentangkan bahan teknikal kepada audien yang pelbagai.

 • PLO 6

  :

  Berkompeten menggunakan pelbagai teknologi dan perisian digital yang sesuai untuk meningkatkan penyelidikan.

 • PLO 7

  :

  Menunjukkan kemahiran dalam mereka bentuk dan menggunakan perisian kuantitatif, kualitatif untuk menganalisis dan menilai data grafik dan berangka untuk kajian atau kerja.

 • PLO 8

  :

  Melaksanakan tanggungjawab kepimpinan dan membuat keputusan dalam aktiviti penyelidikan.

 • PLO 9

  :

  Menunjukkan keupayaan untuk menjalankan aktiviti penyelidikan secara mandiri.

 • PLO 10

  :

  Mempamerkan amalan keusahawanan dalam aktiviti penyelidikan.

 • PLO 11

  :

  Menunjukkan sikap yang konsisten terhadap kod etika dan amalan professional

Syarat Kemasukan

 • 1. Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh senat dengan PNGK minima 2.75; atau,

 • 2.Ijazah Sarjana Muda atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK minima 2.75, boleh diterima masuk tertakluk kepada syarat pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan di mana pengalaman 1 (satu) tahun bekerja setara dengan PNGK 0.1.

 • 3. Syarat kelayakan Bahasa Inggeris untuk tujuan pengambilan pascasiswazah adalah seperti berikut:

  • Pemohon dikenakan syarat kelayakan Bahasa Inggeris dengan skor purata TOEFL paper based: 500/ TOEFL iBT: 60 atau skor 5 IELTS atau MUET Tahap 3.
  • Pemohon yang memenuhi syarat kelayakan akademik daripada universiti tempatan yang diiktiraf oleh Senat UTHM boleh dipertimbangkan pengecualian syarat kelayakan Bahasa Inggeris.
  • Pemohon yang tidak memenuhi syarat kelayakan minimum Bahasa Inggeris tetapi bergraduan daripada universiti dari English Speaking Countries juga boleh dipertimbangkan pengecualian syarat kelayakan Bahasa Inggeris.

Brosur Program Sarjana Falsafah (KLK)

Brosur KLK (bahasa melayu)

  Brosur KLK (english)