OBJEKTIF KUALITI

Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum

  1. Memastikan 80% pelajar yang mendaftar kursus Pengajian Umum mencapai sekurang-kurangnya gred B pada setiap semester.
  2. Memastikan 70% Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB) yang ditawarkan menerapkan elemen berkaitan pembangunan Kemahiran Insaniah pada setiap semester.
  3. Memastikan 10% daripada Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB) menjalankan aktiviti keusahawanan.
  4. Memastikan 60% staf akademik terlibat dalam aktiviti penyelidikan dan perundingan pada setiap tahun.
  5. Memastikan setiap staf akademik menghasilkan sekurang-kurangnya dua (2) penerbitan sama ada dalam bentuk artikel jurnal/ prosiding/ karya asli/ karya terjemahan/ modul/ bab dalam buku setiap tahun.