SENARAI KURSUS JSS

Jabatan Sains Sosial menawarkan kursus-kursus wajib universiti di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Diploma.

Bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda, 4 kursus wajib universiti yang ditawarkan iaitu Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (3 kredit), Hubungan Etnik (2 kredit), Penghayatan Etika dan Peradaban (2 kredit) dan Pengajian dan Kebudayaan Malaysia (3 kredit).

Bagi peringkat Diploma pula, 1 kursus wajib yang ditawarkan iaitu Kursus Pengantar Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia (3 kredit).

  • Created on .
  • Hits: 700